สมัครสมาชิกใหม่

ขั้นต้อนสมัครสมาชิก ไบเน็ท ยูเนียน โกลด์
1.ติดต่อคุณศักดิ์ 081 2612611 ,คุณงาม 0856584989
2.จัดโอนค่าสมัครและค่าจัดส่งเอกสาร 430 บาท (ค่าสมัคร 400 บาท ,ค่าจัดส่งเอกสาร 30 บาท)
3.จดส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและหน้าสมุดฝากธนาคาร (โอนเงินเสร็จแจ้งการโอนเงิน)
***รอรับคู่มือการสมาชิครภานใน 3 - 5 วันทำการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น