วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เรียนเชิญผู้นำผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมแกรนโอเพ่น

เรียนเชิญผู้นำผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมแกรนโอเพ่น วันอาทิตย์ที่ 9 กุมพาพันธ์ 2557 เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ.ชั้น 2 โรงแรมแกรนอินคำ ถ.กิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จัดโดย Ls.โจ้ Ls.เจี๊ยบ Ns.เปิ้ล Ns.ปอ Ns.บอล

ติดต่อสอบถาม : 089-9408569 Ls.เจี๊ยบ , 092-3427911 Ls.โจ้ , 088-7141106 Ns.ปอ